De Raad van Commissarissen van JAJO bestaat uit:

Hans Smits

Hans Smits (Voorzitter Raad van Commissarissen)

Hans Smits studeerde Civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft en Bedrijfskunde aan de interfaculteit Rotterdam. Hans Smits werkte als President Directeur bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., was voorzitter van de Raad van Bestuur bij Rabobank Nederland, President-Directeur bij Amsterdam Schiphol Airport en Secretaris-Generaal van Verkeer en Waterstaat. Hans Smits brengt naast zijn langjarige bestuurlijke ervaring in – onder meer – de bouwsector, een brede strategische en organisatorische achtergrond met zich mee.

 

Ine Frings – van de Spijker

Ine Frings – van de Spijker

Ine Frings studeerde Bedrijfseconomie aan Tilburg University en Rechten- en Economie in Frankrijk. Zij heeft bij KPN verschillende directiefuncties vervuld, was regiodirecteur bij ProRail en lid van de directie van Heijmans Infra. HR, innovatie en duurzaamheid waren onderdeel van haar portefeuille. Ine is thans partner bij Boer & Croon en richt zich op executive search, interim management en consultancy. Zij is een klankbord voor bestuurders en bemiddelt in executive en toezichthoudende functies. Naast haar activiteiten bij Boer & Croon is Ine ook actief in de Raad van Toezicht van Eindhoven City Marketing en is zij lid van verschillende netwerken in Brainport Eindhoven. Ine Frings is met haar langjarige bestuurlijke ervaring en haar kennis en inzicht op het gebied van organisatieontwikkeling en human resource management een waardevol lid van de Raad van Commissarissen van JAJO.

De Raad van Bestuur van JAJO bestaat uit:

Ivo van der Mark, CEO van JAJO

Ivo van der Mark, CEO

“De kracht van een strategie is niet alleen het plan, maar ook de kennis van alle afgevallen scenario’s… ”

Opleiding:

  • New Board Member aan Nyenrode Business Universiteit
  • Commercieel Ingenieur Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool/The Hague University of Applied Sciences
  • Bouwtechnische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool Tilburg

Werkervaring:

  • Sinds 2013 werkzaam binnen JAJO waarvan sinds 2016 Algemeen Directeur van het Bedrijfshuisvesting. Sinds 1 januari 2020 Voorzitter Raad van Bestuur en CEO van JAJO.
  • 6,5 jaar Senior Commercieel Manager bij Heembouw