Mens centraal

Voor Janssen de Jong Groep staat “de mens” centraal. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten en zakenpartners. We treden elkaar met open vizier en vertrouwen tegemoet. Integriteit, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden.

Gedragscode

Om nieuwe medewerkers te informeren en bewust te laten worden van integriteit binnen Janssen de Jong Groep ontvangen zij bij indiensttreding de gedragscode. Deze is hier te downloaden.