Groei voor JAJO: transformatie naar impactvolle partner in de vastgoedcyclus

Niet slopen, maar oogsten

Circulair ondernemen is beter. Dat willen we samen laten zien. Door het te doen. Met overtuiging en lef, risicodragend en met passie. Ons doel is bouwmaterialen te leveren die bijdragen aan een circulaire economie. Wij slopen niet, wij oogsten. Zo levert onze dochteronderneming New Horizon Material Balance het grootste assortiment bouwmaterialen uit urban mining ter wereld. Met een aantoonbaar lagere milieu-impact en alle reguliere kwalificaties. Zij initiëren daartoe nieuwe samenwerkingen, technologische innovaties, systeemveranderingen en bewijzen dat het kan.

Collega

De Caribbean

Maar we oogsten niet alleen in Nederland. Ook op de Carribean doen we zo veel mogelijk aan recycling van materialen. Wanneer gebouwen op Bonaire en Curaçao worden gesloopt, wordt zoveel mogelijk beton hergebruikt. Onze Bovenwindse dochterondernemingen streven ernaar om zoveel mogelijk van het gesloopte beton te hergebruiken als bouwbeton. En op Aruba is de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in faciliteiten voor de recycling van asfalt.

Voor al onze ondernemingen die zich bezighouden met de oogst van vastgoed stellen we “We demolish with a net-zero mission and harvest value.”