volledig_ontzorgen_hercuton

Kompas in Vooruitgang

De noodzakelijke verandering in de vastgoedsector is alleen mogelijk door samen te werken met de hele keten van partners, leveranciers, opdrachtgevers en andere bouwbedrijven. Daarom introduceren wij het platform “Kompas in Vooruitgang”. We willen met volle vaart vooruit. Op weg naar een duurzame toekomst. Voor onze generatie én toekomstige generaties. Kompas in Vooruitgang biedt het podium om bouw- en vastgoed professionals op weg te helpen. Met relevante content over best practices, kennis en inzichten. Vertelt door jonge én ervaren bouw- en vastgoed professionals. Om samen obstakels te overwinnen in de race naar een circulaire economie.”

Beton-smartliberator

Circulaire materialen

Wij maken betere keuzes voor mens en milieu en stimuleren het gebruik van duurzame en circulaire materialen. Onze duurzaamheidswerkgroepen vanuit alle lagen in de organisatie denken mee over deze “betere keuzes”. Dat betekent bijvoorbeeld dat ons inkoopbeleid verduurzaamd is, we steeds vaker bouwen met circulair beton en waar mogelijk bestaande gebouwen ontmantelen om de grondstoffen te hergebruiken. Onze dochteronderneming New Horizon is koploper in urban mining. Wij ‘oogsten’ en spreken over ‘donorgebouwen’ en ‘oogstmeesters’ die het proces van terugwinnen van materialen begeleiden. Interessant hierbij is ook de betonkringloop: de verwerking van oud beton tot nieuw beton is inmiddels volledig energie- en waterneutraal.

sportdag

Ondersteuning medewerkers

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ook over mensen. Zonder mensen kunnen wij onze ambities niet waarmaken. Daarom bieden we onze Nederlandse medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan het PV privé (zonnepanelen) project. Wij ondersteunen hen waar nodig op andere sociaal-economische vlakken. Zo stellen wij kosteloos een budgetcoach ter beschikking aan medewerkers die hier interesse in hebben. Naast het ondersteunen van onze medewerkers, steunen we ook de samenleving. Bijvoorbeeld door ons sponsorschap van Team JAJO en stichting Signaal Sosial. Lees hieronder meer over deze initiatieven.

Stichting Signal Sosial

Stichting Signaal Sosial

Op de Caribische eilanden steunen wij Stichting Signaal Sosial. Deze stichting draagt bij aan sociale voorzieningen en biedt hulp aan kinderen, bejaarden, werklozen en gehandicapten. Het accent ligt hierbij op naschoolse opvang van kansarme kinderen. Naast financiële steun bieden wij hulp door lesmateriaal en schoolmeubels vanuit Nederland te sturen.

contentpagina 620x375 px KNRM

Onderhoud en verbouwingen KNRM

JAJO draagt de KNRM een warm hart toe en daarom zijn we een meerjaren samenwerking aangegaan waarin we ze helpen bij onderhouds- en verbouwprojecten van boothuizen en bemanningsverblijven. De KNRM helpt en redt mensen op en bij het water en is volledig afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Wij zetten kosteloos onze expertise in om de bouwkundige staat van alle KNRM boothuizen en bemanningsverblijven in kaart te brengen. Daarnaast realiseren we jaarlijks gratis twee grotere onderhouds- of verbouwprojecten. Hierbij zorgen wij voor de mankracht en vragen onze leveranciers materialen ter beschikking te stellen.