Geplaatst op 06 maart 2020

Aandachtspunt voor hele bedrijf

Ligt consolidatie niet meer voor de hand nu donkere wolken zich samenpakken boven de sector?

„Ik heb de opdracht om de zelfstandige koers voort te zetten. In het verleden is er wel eens sprake van geweest dat het bedrijf verkocht zou worden. Als bouwbedrijf heb je massa nodig om continuïteit te borgen, en wij zijn met een omzet van bijna een half miljard robuust genoeg om noodzakelijke investeringen te plegen, onder meer in digitalisering.”

Ivo van der Mark - foto 3

Wat merkt u van stikstof-en pfascrisis?

„Wij helpen gemeenten waar het kan als het gaat om berekeningen zoals bijvoorbeeld vervoersbewegingen of uitstoot na de ingebruikname van het bedrijfspand. Dat we niet actief zijn in de wegenbouw, helpt ons in zekere zin om deze uitdaging het hoofd te bieden. We verwachten dit jaar een stagnatie, maar zijn ervan overtuigd dat deze projecten later alsnog gerealiseerd worden. Het draait om voorspelbaarheid. De klant wil weten wanneer het project wordt opgeleverd, zodat zij een investeringsbeslissing kunnen nemen.”