Geplaatst op 22 januari 2021

KVK Business Challenge

Een bedrijf dat niet innoveert staat stil. Daarom zijn wij binnen Janssen de Jong Groep continu op zoek naar innovatie en creativiteit. In ons bedrijf, maar ook bij mogelijke partners. In de KVK Business Challenge brengt de Kamer van Koophandel het mkb en grote bedrijven bij elkaar, om samen aan een oplossing te werken. De challenge van Janssen de Jong Bouw is: Hoe kunnen we de stap maken naar afvalloos bouwen?

Afvalloos bouwen

De bouwsector is nummer 1 van de meeste afval producerende sectoren, met ruim 23% van alle afvalproductie. Gezien de noodzaak om steeds milieuvriendelijker en betaalbaarder te bouwen is dit een opgave welke veel aandacht behoeft. Gelet op de volumes van het afval zijn bij Janssen de Jong Bouw de grootste dragers:
• Bouw en sloopafval, met name, isolatie/ harde kunststoffen (PVC)/ kartonnen verpakkingen/ overig verpakkingsmaterialen
• Hout B: pallets en plaatmateriaal
• Schone puin: metselstenen / beton / cement
Janssen de Jong Bouw wil dit afval graag bewust en controleerbaar verminderen. Hierbij willen zij niet uitgaan van recycling of afval scheiden, maar juist uitgaan van het zoveel mogelijk vooraf voorkomen van afval.