Geplaatst op 12 januari 2021

Behoud van erfgoed

“Vanaf 1 januari 2021 neem ik de rol over van Flip van de Burgt als voorzitter van de Vakgroep Restauratie. Een enorme eer. Natuurlijk stel ik mezelf dan vragen als Waar sta ik voor? Waar ga ik me voor inzetten om deze rol zo goed mogelijk te vervullen? Behoud van erfgoed, dat is waar we allemaal voor staan: (restauratie)architecten, gespecialiseerde aannemers, (restauratie)bouwbedrijven, monumentenbezitters en de overheid.”

Wkb

“De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt op ons af. Maken we hier kans voor de borging van kwaliteit van erfgoed beheer? Subsidieregelingen veranderen, de capaciteit bij gemeentes staat onder druk omdat zij steeds meer taken krijgen, en de aanwas van jonge vaklieden vergt aandacht. Zomaar een greep uit ontwikkelingen in de branche.”