Geplaatst op 12 april 2022

Meer betaalbare woningen binnen bereik 3D Concrete print huizen in recordtijd4

Oplossing

3D Concrete, onderdeel van onze dochteronderneming Betonindustrie Brievengat (BiB), wil hier iets aan doen. Zij hebben daarom internationaal onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen. Hierbij zijn zij in contact gekomen met het Nederlandse bedrijf CyBe Construction. Laatstgenoemde heeft zo’n tien jaar ervaring met 3D beton printen. Door de korte cyclustijd, flexibiliteit en hoge mate van detaillering kan met de 3D printer adequaat ingespeeld worden op bovengenoemde bouwuitdaging.

Meer betaalbare woningen binnen bereik 3D Concrete print huizen in recordtijd6

Tuinmeubilair

Deze moderne techniek stelt 3D Concrete ook in staat om bijvoorbeeld tuinmeubilair en de ombouw voor elektra-aansluiting te vervaardigen. Maar ook beerputten, sceptic tanks, afrasteringen, straatmeubilair en zelfs kunstmatige riffen kunnen gerealiseerd worden. Geleidelijk wordt er steeds meer mogelijk.

Meer betaalbare woningen binnen bereik 3D Concrete print huizen in recordtijd1

Isolerende wanden

De robot kan op locatie zijn werk doen, maar 3D Concrete kiest er voorlopig voor om onder de meest gunstige omstandigheden te printen in een loods bij Mijnmaatschappij Curaçao (MMC). Van daaruit worden de elementen zorgvuldig naar de bouwlocatie vervoerd. Lacroes wijst erop dat de huizen geschikt zijn voor de tropen. De wanden isoleren goed en houden de warmte buiten en de koelte binnen. Verder is er betrekkelijk weinig onderhoud nodig. Ze worden volgens het ‘turn-key’ concept als ‘total package’ aangeboden. 3D Concrete concurreert hiermee niet met bestaande aannemers, maar snijdt een nieuw segment in de markt aan voor diegenen die door omstandigheden momenteel niet of moeilijk aan een hypotheek kunnen komen. Met deze projecten wordt bovendien werk gecreëerd voor metselaars, schilders, tegelzetters, enz. Tevens draagt 3D Concrete bij aan een hogere levensstandaard, omdat meer mensen in staat worden gesteld een eigen woning te bezitten.