Geplaatst op 04 mei 2022

Beton-smartliberator

De productie van beton is verantwoordelijk voor 9 procent van de wereldwijde CO2 emissie. Het terugwinnen van grondstoffen en actieve delen uit oud beton, maakt het mogelijk beton te maken met een veel lagere milieuschade. New Horizon Urban Mining heeft als doel ook die beperkte CO2 emissie te elimineren.

CO2 2

Het ‘afvangen van CO2’ is nogal onderwerp van discussie bij beleidsmakers. Als CO2 wordt afgevangen van verontreinigende industrieën is natuurlijk de vraag ‘Rechtvaardigen we dan met deze afvang een stinkende fabriek?’. Dat is niet wat New Horizon Urban Mining doet. De CO2 die wordt afgevangen, komt van natuurlijke afbraakprocessen. Meer specifiek: er wordt CO2 afgevangen bij waterzuiveringsinstallaties. Deze CO2 is het gevolg van het natuurlijke afbraakproces van afvalstoffen in het water door bacteriën. Deze zogenoemde ‘groene CO2’ wordt normaal gesproken de atmosfeer ingeblazen. Nu wordt het afgevangen en vloeibaar gemaakt, waardoor het transporteerbaar met bulkcontainers. Vervolgens wordt deze CO2 in de reactor geïnjecteerd waarin dan de fines ‘verblijven’.