Geplaatst op 28 mei 2020

Kerncijfers

  • Bedrijfsopbrengsten: 353 miljoen (2018: € 401 miljoen)
  • Operationeel resultaat (EBIT): € 19 miljoen (2018: € 28 miljoen)
  • Resultaat na belasting: € 15 miljoen (2018: € 20 miljoen)
  • Solvabiliteit: 41% (2018: 33%)

JAJO realiseerde in 2019 bedrijfsopbrengsten van € 353 miljoen. De nettowinst kwam uit op € 15 miljoen ten opzichte van een nettowinst in 2018 van € 20 miljoen, waarin een eenmalige bate was verwerkt van circa 7,5 miljoen na belasting. Wanneer deze eenmalige bate buiten beschouwing wordt gelaten, is het netto resultaat met circa 13% gestegen. In 2019 is een herfinancieringstraject gestart welke in maart 2020 is afgerond. De continuïteit van de groepsfinanciering is hiermee voor de komende vier jaar gewaarborgd.

JJPO - Reeuwijk_De Oude Tol_6 NOM woningen_2020_JJPO_JJBZ (2)

Cluster Projectontwikkeling & Bouw: modulaire woningbouw

Het Cluster behaalde een uitstekend resultaat. Janssen de Jong Projectontwikkeling kijkt terug op een zeer succesvol 2019. Wat betreft haar (operationele) resultaat heeft de onderneming haar beste jaar ooit gedraaid. Ook voor de bouwbedrijven was 2019 een goed jaar: alle ondernemingen sloten het jaar af met een positief resultaat. Daarnaast heeft de groei van Janssen de Jong OnderhoudPlus een mooie basis gelegd voor de toekomst. De stappen die het Cluster in 2019 heeft gezet met het modulair woningbouwconcept voor grondgebonden woningen, krijgt in 2020 opvolging in de vorm van een modulair concept voor gestapelde bouw. Het Cluster focust zich in 2020 op continuïteit en groei, onder meer door het verbreden van de werkzaamheden. Zo zet Koninklijke Woudenberg zich het komende jaar actief in op herbestemmingsprojecten en zal Janssen de Jong Bouw Noord bedrijfsgebouwen en appartementen toevoegen aan haar portefeuille.

Foto: NOM-woningen te Reeuwijk

Jarenlang gewerkt voor Janssen de Jong op Aruba

Cluster Caribbean: samenwerking en synergie

Het Cluster heeft ondanks veranderende en uitdagende marktomstandigheden een goed jaar gedraaid. De ondernemingen hebben in samenwerking enkele succesvolle projecten gerealiseerd, zoals de AMC Megastore en het project WEB waterleiding op Aruba door Algemeen Bouwbedrijf Albo Aruba en Arubaanse Wegenbouw Maatschappij. Curaçaose Wegenbouw Maatschappij is gestart met de aanleg van de bovengrondse infrastructuur voor het nieuwe ziekenhuis op Curaçao. Mijnmaatschappij Curaçao heeft onder meer gewerkt aan een bredere toepassing van diabaasgesteente uit de mijn. Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij heeft voor het ziekenhuis Mariadal te Bonaire infrawerkzaamheden uitgevoerd. Op Sint Eustatius is in 2019 een start gemaakt met de aanleg van de infrastructuur voor het nieuw te bouwen resort Golden Rock.

In 2020 zorgt onder andere de samenwerking tussen de ondernemingen op de verschillende eilanden voor continuïteit van het Cluster, en het behouden en versterken van de posities in de lokale markten.

Foto: De Grote Knip te Curaçao

2020 – de volgende stap in circulariteit en klanttevredenheid

In korte tijd heeft het coronavirus het sociale leven van iedereen ingrijpend beïnvloed en zijn bedrijven met grote uitdagingen geconfronteerd. Op basis van de adviezen en instructies vanuit de overheid heeft JAJO verschillende veiligheids- en hygiënemaatregelen ingevoerd en aangescherpt. De concrete gevolgen voor de lange termijn zijn tijdens publicatie van deze jaarcijfers nog onzeker, maar de ambitie is ongewijzigd: JAJO heeft als doel te transformeren van een groep van bouwspecialisten naar een strategische partner in de vastgoedketen. Het jaar 2020 zal dan ook in het teken staan van circulariteit en klanttevredenheid. Het verder verstevigen van haar marktpositie, onder meer door het versterken van de commerciële slagkracht van de organisatie, zal in 2020 worden gecontinueerd.