download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Jaarcijfers

over 2017

Janssen de Jong blijft op koers

Kerncijfers:

  • Omzet: € 393 miljoen (2016: € 326 miljoen)
  • Operationeel resultaat (EBIT): € 18 miljoen (2016: € 12 miljoen)
  • Resultaat na belasting: € 13 miljoen (2016: € 8 miljoen)
  • Solvabiliteit: 28,5% (2016: 31,5%)

Janssen de Jong Groep

In 2017 zijn de in het Strategisch Plan 2015 - 2017 aangegeven doelen en ambities behaald. Eind 2017 is het Strategisch Plan voor 2018 - 2020 vastgesteld. In dit plan is voor een duidelijke strategie gekozen, die zich laat vertalen in de nieuwe slogan “Let’s build happiness”.

Hans Smits, CEO: “Janssen de Jong Groep heeft in 2017 een prima resultaat behaald. Ook de komende jaren zien er positief uit en de orderportefeuilles zijn goed gevuld. De aantrekkende marktomstandigheden hebben hierbij geholpen, maar met name door het efficiënter inrichten van onze organisatie en de daaruit voortkomende verhoogde productiviteit van onze medewerkers heeft Janssen de Jong Groep in 2017 een verbeterd operationeel resultaat en een positief netto resultaat van EUR 13 miljoen behaald (in 2016 EUR 8 miljoen). Het cashgenererend vermogen is verbeterd en eind 2017 bedroeg de solvabiliteit 28%.

Een goede basis voor de komende jaren, waarbij wij ons laten inspireren door onze nieuwe slogan “Let’s build happiness”. Janssen de Jong Groep ontwikkelt, bouwt, verbouwt, renoveert en onderhoudt omgevingen waarin mensen met plezier kunnen wonen, werken, leren en winkelen. Onze ambitie daarbij is om daar waar mogelijk waarde te creëren, te verrassen met onze visie, kansen laten zien, inspireren met frisse ideeën en duurzame oplossingen. Centraal staat altijd dat wat onze klanten nodig hebben om prettig te wonen, te werken en te leven: we bouwen aan welvaart, welzijn en geluk. Elke dag weer.

Om dit te bereiken focussen we de komende jaren onder andere op het beter inrichten van onze processen: hierdoor zal de doorlooptijd van projecten verder worden verkort en zullen de ondernemingen nog beter in staat zijn om haar klanten op een goede manier te bedienen.   

Janssen de Jong Groep is financieel gezond en de organisatie is klaar voor de komende uitdagingen en kansen. Voor 2018 zijn de vooruitzichten zonder meer positief, de verwachting is dat het nettoresultaat in lijn zal zijn met 2017.   

Cluster Projectontwikkeling en Bouw: goede perspectieven voor 2018

Het cluster Projectontwikkeling en Bouw bestaat uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw Zuid, Janssen de Jong Bouw Oost, Janssen de Jong Bouw Noord, OnderhoudPlus, Koninklijke Woudenberg, Meesters In en Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf.

De bedrijven kunnen terugzien op een positief jaar. De verkoop van woningen namen toe, er zijn waardevolle grondposities verworven en marges zijn verbeterd. Zo zijn er in 2017 door Janssen de Jong Bouw Zuid onder meer 62 NOM-woningen (Nul Op de Meter) gerealiseerd in plan Hulzebraak te Schijndel. Projectontwikkeling verkocht onder andere 80 woningen met verschillende NOM-oplossingen in Vlijmen (Geerpark), Utrecht (Leidsche Rijn) en Den Haag (De tuinen van Wils) aan particulieren.

OnderhoudPlus heeft in 2017 een contract verworven voor het energetisch verduurzamen van woningen voor Wonen Limburg en Koninklijke Woudenberg nam een aantal bijzondere restauratieprojecten aan, waaronder de restauratie van Paleis Het Loo, Het RCO House en de transformatie van het project Stedin te Delft.

Voor 2018 zijn de orderportefeuilles dus goed gevuld, de komende jaren zien er voor dit cluster goed uit.

Cluster Bedrijfshuisvesting: uitstekend gepresteerd

Het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep wordt gevormd door Hercuton, Remco Ruimtebouw, ServicebouwPlus, Hafkon International en Ocmer. De bedrijven opereren ieder onder haar eigen merknaam en beschikken over eigen specifieke kennis en ervaring. Afhankelijk van de vraag van de klant kijkt het cluster welk beton-, staal- of hybride-concept en/of welke totaaloplossing voor onderhoud, renovatie en verbouwing het beste aansluit bij diens wensen en behoeften.

Het Cluster leverde in 2017 onder meer het bijzondere project Dordtse Kil 3 op, dat geheel conform de in voorbereiding zijnde Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is gerealiseerd. In opdracht van SEGRO bouwde het cluster in Hoofddorp een duurzaam distributiecentrum van ca. 11.164 m².

Het cluster heeft in 2017 uitstekend gepresteerd.

Cluster Caribbean: goed resultaat ondanks uitdagende markt

Het cluster Caribbean bestaat uit Curaçaose Wegenbouw Maatschappij, Eigen Woning Plan, Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij, Mijnmaatschappij Curaçao, Betonindustrie Brievengat, Albo Caribbean, Albo Aruba, Arubaanse Wegenbouw Maatschappij, Windward Roads, Saba Roads & Construction en Anguilla Road & Construction.

Over de gehele linie heeft het cluster zich goed weten aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. De bedrijven hebben wederom goed samengewerkt, wat resulteerde in succesvol opgeleverde projecten zoals de Kooyman Mega Store, Mega Pier II, beddentoren van Dr. Horacio Oduber Hospitaal en diverse werkzaamheden aan Curaçao International Airport.

Orkaan Irma die in september 2017 over de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Anguilla raasde, heeft veel materiële schade aangericht. De aldaar gevestigde Janssen de Jong ondernemingen hebben zich snel weten te herstellen.

Dit cluster heeft over 2017 een goed resultaat behaald.