download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Bouwen op het hoogtepunt van het orkaanseizoen

08.03.19

Vier weken, zo weinig tijd hadden Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Saba Roads and Construction en Den Ouden Aannemingsbedrijf om de start- en landingsbaan op Saba te vernieuwen. Een operatie met grote impact voor de bewoners van het eiland, die sterk afhankelijk zijn van het vliegveld. Het werk gebeurde bovendien op het hoogtepunt van het orkaanseizoen.

Vliegveld ‘Juancho E. Yrausquin’ is wereldwijd bekend omdat het de kortste start- en landingsbaan ter wereld heeft voor commerciële vluchten. De baan is gebouwd op een uitstekende rots in zee. De oude asfaltbaan moest worden vervangen en om meerdere redenen is gekozen voor het aanbrengen van een betonnen baan. Zo is er op het eiland geen asfaltcentrale.

Tijdsdruk

"Het project heeft onder flinke tijdsdruk gestaan, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering", vertelt manager projectbeheersing Rob Kroon. In augustus 2017 is in overleg met het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritiem en het bestuur van Saba besloten dat de renovatie van 10 september tot 9 oktober 2018 zou plaatsvinden. Vier weken lang werd de luchthavengesloten. In dertien maanden tijd moest het ontwerp worden gemaakt, het contract worden opgesteld en de marktbenadering doorlopen. Vervolgens moest de opdrachtnemer alle voorbereidingen treffen om gereed te staan voorde start van de renovatie, een grote logistieke uitdaging voor de aannemer.

Krap

De vier weken waarin het werk moest worden uitgevoerd, waren krap. Om vertragingen te voorkomen waren er meerdere eisen gesteld in het contract. Zo moest al het materieel en materiaal voor aanvang van de werkzaamheden op de luchthaven aanwezig zijn. Ook waren reservematerieel en monteurs aanwezig om bij uitval geen vertraging op te lopen. Snel aanvoeren is namelijk niet mogelijk op een eiland, waar dit niet standaard aanwezig is.

Succesfactoren

Een van de succesfactoren bij het project is de nauwe samenwerking tussen de opdrachtnemer, Combinatie Saba Roads en Construction en Den Ouden Aannemingsmaatschappij, en Rijkswaterstaat. Er is veel geïnvesteerd in de communicatie tussen de partijen. In zes maanden tijd zijn er een projectstartup, twee project follow ups, twee gezamenlijke risicosessies, diverse technische en voortgang overleggen gehouden.

Orkaanseizoen

Ook tijdens de uitvoering waren er vele contactmomenten, bijvoorbeeld over de weersvoorspellingen. Het werk werd uitgevoerd op het hoogtepunt van de orkaanseizoen en het weer was als grootste risico benoemd in het risicodossier. Tijdens de uitvoering hebben twee tropische stormen een bedreiging gevormd voor het project. Bijna dagelijks was er contact met de veiligheidsmeteoroloog van het KNMI voor de meest recente voorspellingen en om te bepalen of de werkzaamheden konden starten.

Spannend

Aan het eind van het project was er eveneens een nauwe samenwerking met de opdrachtnemer. Ondanks alle voorbereidingen gebeuren er altijd zaken die het nog spannend maken of het werk op tijd gereed zal komen. Contractmanager Mathijs de Wit vertelt: "Tijdens de eerste betonstortdagenwaren er enkele technische uitdagingen die het werk enigszins vertraagden. Daardoor verschoof een aantal werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de markering. De nauwe samenwerking en opschaling in bezetting waren in de laatste week de succesfactoren waardoor we samen het werk op tijd gereed hebben gekregen.

Omgevingsmanagement

“Het sluiten van een luchthaven heeft veel impact op de omgeving, zeker op een klein eiland als Saba", vertelt projectmanager Ton Franssen van DGLM." Daarom is er veel contact geweest met het lokale bestuur overcompenserende maatregelen." Het omgevingsmanagement was primair belegd bij het eilandbestuur, omdat zij de omgeving beter kent dan Rijkswaterstaat. Het eilandbestuur heeft diverse zaken geregeld, zoals compenserende maatregelen voor het ongemak. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van extra veerdiensten tussen Saba en Sint-Maarten tegen gereduceerd tarief en mensen die een medische behandeling moesten ondergaan tijdens de sluitingsperiode zijn voorafgaand aan de renovatie naar Sint-Maarten gebracht. Hoewel de luchthaven formeel gesloten was, moest er 24 uur per dag rekening gehouden worden met de inzet van de medische helikopter voor noodevacuaties van patiënten. Tijdens de inzet van de helikopter moesten de werkzaamheden stilgelegd worden. Daarvoor waren afspraken nodig met alle betrokken partijen.

Binnen afgesproken tijd

De samenwerkende partijen wisten het werk binnen de afgesproken tijd af te ronden en met een inaugurele vlucht is de luchthaven officieel heropend.

Bron: Rijkswaterstaat