download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Corporate thema Janssen de Jong Groep: Samen Werken

12.03.20

Janssen de Jong Groep is dé groep van bouwspecialisten. Wij realiseren in Nederland, op de Caribbean, in Polen en ver daarbuiten de mooiste projecten. Om samen nog succesvoller te zijn, leggen wij de focus op samenwerking, klanttevredenheid en innovatie. Het corporate thema van Janssen de Jong Groep voor 2020-2021 is daarom: “Samen Werken”.

Let’s Build Happiness Together

Ons corporate thema wordt opgesplitst in vier sub thema’s. Met behulp van tal van activiteiten en leuke acties worden medewerkers extra gestimuleerd om samen te werken. Als eerste activiteit van dit jaar stond NLDoet op de agenda. Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het corona-virus vonden wij het risico echter te groot om werkzaamheden te gaan verrichten bij (veelal) kwetsbare personen in de samenleving. Er is daarom besloten onze medewerkers af te melden.*

Benieuwd naar de vier sub thema’s?

Hieronder lichten we een klein tipje van de sluier op. Via onze website en social media kanalen houden wij u op de hoogte van alle activiteiten rondom ons corporate thema. Volg ons dus zeker op Twitter, Facebook of LinkedIn!

 • Sub thema: Samen Werken met collega’s
  Het zijn onze medewerkers die samen het succes bepalen. Tijdens dit thema stimuleren wij medewerkers nog meer om hun eigen rol en verantwoordelijkheid binnen een team te nemen. Goede feedback en zelfreflectie zijn hierbij van groot belang. Maar ook de kritische vraag: waarom doen we dingen zoals we ze doen en kan dit niet anders of beter?  

 • Sub thema: Samen Werken met de andere dochterondernemingen
  Janssen de Jong Groep wil voorop blijven lopen in de markt. Tijdens dit thema stimuleren wij medewerkers om technische grenzen te blijven verleggen en onze gezamenlijke trots aan te wakkeren. Het is hierbij cruciaal dat we elkaar versterken en, zoals onze naam aangeeft, echt een groep vormen.

 • Sub thema: Samen Werken met klanten    
  Wij gaan samen voor klanttevredenheid. Goed verwachtingsmanagement richting de klant en richting elkaar is hierbij van essentieel belang. Tijdens dit thema stimuleren wij medewerkers zich nog meer te verdiepen in het ‘hele plaatje’, de verschillende fases in het proces en de voors en tegens van bepaalde keuzes. Je bent immers niet alleen ‘eigenaar’ van je eigen taak, maar ook mede-eigenaar van het hele proces.

 • Sub thema: Samen Werken met alle betrokkenen
  Dit thema is de afsluiting van het corporate thema. Het is een feit: door vanaf een vroegtijdig stadium samen te werken met alle betrokken partijen kunnen we samen veel succesvoller zijn. Hoe we dit thema gaan invullen? Dat houden we nog even geheim…..

 

* Inmiddels heeft het Oranje Fonds deelnemende organisaties aan NLdoet opgeroepen hun activiteiten uit te stellen. Wij willen uiteraard wel graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om op een later tijdstip alsnog ondersteuning te bieden bij de geselecteerde doelen.