download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

In de pers: Echte storm rond stikstof blijft uit bij woningbouw

29.01.20

Het FD interviewde diverse grote en middelgrote aannemers over de stikstofkwestie in de woningbouwsector. Ook Ivo van der Mark, CEO van Janssen de Jong Groep, werd geïnterviewd.

……. 'De voorbereidingen voor woningbouw hebben nu eenmaal een lange aanlooptijd', zegt de per 1 januari aangetreden bestuursvoorzitter Ivo van der Mark van bouwonderneming Janssen de Jong Groep uit Son en Breugel. 'Veel van de projecten die we nu uitvoeren, zijn in 2017 en 2018 aangevraagd.' Ook Janssen de Jong bouwt in heel Nederland en behaalde in 2019 een omzet van €400 mln.

Van der Mark stelt bijna overal te maken te hebben met Natura-2000-gebieden. Hij is niet optimistisch over de effecten van de ophanden zijnde ingrepen van het kabinet, zoals de snelheidsbeperking en de in een 'spoedwet' opgenomen maatregelen. Dat zijn onder meer de extra saneringsregeling in de varkenshouderij én het instellen van een stikstofdrempelwaarde voor kleinere bouwprojecten. 'Ik baseer me op wat er nu ligt. De gemeenten hebben nog geen heldere leidraad voor hun vergunningprocedures.'

Benieuwd naar het volledige artikel?

Lees het artikel op FD.nl.

Tekst: Hans Verbraeken