download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

In de pers: Janssen de Jong Caribbean sterker door clustering

19.12.19

Janssen de Jong Caribbean is sinds 1953 vertegenwoordigd op meerdere bovenwindse en benedenwindse eilanden in het Caribische gebied. Onderstaand interview met directieleden Kurt Verbist en Wendell Bonafacio verscheen recent in de lokale kranten in het Caribische gebied. Hierin wordt meer uitleg gegeven over de clustering van onze dochterondernemingen op Curaçao en Bonaire.

Via synergie model meer Klantgerichtheid en Toegankelijkheid

Janssen de Jong Caribbean beslaat 17 bedrijven op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba, St. Eustatius en Anguilla. In plaats van ieder voor zich, hebben de 12 bedrijven op Curaçao en Bonaire besloten te clusteren. Dit betreft de volgende merken:

Optimalisatie

"De economische omstandigheden, innovaties en geavanceerde technologie hebben uiteindelijk onze manier van denken beïnvloed dat er een andere aanpak nodig was om de vele uitdagingen van de huidige markt het hoofd te kunnen bieden".

Dit heeft onder andere geleid tot het clusteren van de bedrijven op Curaçao en Bonaire onder een gezamenlijke noemer. Er is nu sprake van drie pijlers: infrastructuur, productie en projectontwikkeling & bouw. Een tweehoofdige directie, bestaande uit Kurt Verbist en Wendell Bonafacio, ziet toe hoe de taken worden aangestuurd.

Elk van de drie bedrijfstaken kent een eigen bedrijfsleider die op de voorgrond treedt en als eerste aanspreekpunt fungeert. Volgens het principe van 'shared services' worden ook taken gedeeld, zoals het beheer van materieel en installaties, financiën en administratie, marketing & acquisitie, innovatie en prettige en veilige arbeidsomstandigheden voor meer efficiëntie en kostenoptimalisatie.

Klantgerichtheid

Deze clustering leidt niet alleen tot nauwere afstemming en cohesie, maar de bedrijven vullen elkaar dan ook aan. Via deze clustering kan de diversiteit aan klanten een integraal pakket van producten en diensten worden aangeboden voor verwezenlijking van uiteenlopende projecten.

Wendell Bonafacio: "We besparen de klant tijd en zorgen." Als ze bij wijze van spreken aankloppen voor de bouw van een woning, kan dan ook meteen gekeken worden naar het ontwerp, de benodigde materialen zoals blokken, zand, cement en ander bouwmateriaal, tot aan de aanleg van opritten en omheiningen toe. Het maakt niet uit of het project groot of klein is, de service staat voorop!

Toegankelijkheid

De twee directeuren Verbist en Bonafacio zijn allebei enthousiast en overtuigd van het succes van de nieuwe benadering. Zij vullen elkaar goed aan; waar Verbist jong, enthousiast en ondernemend is, staat Bonafacio te boek als sociaal, ervaren en een gedreven netwerker.

Kurt Verbist: "Wij zien dat ons totaalpakket de klanten zal ontzorgen. Met onze integrale aanpak komen wij de klanten tegemoet. Die krijgen bij ons concrete antwoorden op een veelheid aan vraagstukken waarvoor zij zich geplaatst zien bij voorbereiding en uitvoering van projecten van uiteenlopende aard en omvang. Zo bedienen wij de markt ook optimaal".

Wendell Bonafacio vult direct aan: "Wij fungeren als one-stop-shop, hierbij zullen onze expertise, service en kwalitatief hoge producten centraal staan. Daarbij maakt het niets uit of het gaat om projecten voor particulieren, de private sector of de publieke sector".

Strategische allianties

De groep heeft ca. 250 medewerkers in dienst van wie meer dan 95% lokale krachten zijn, waaronder de directieleden. Dat betekent dat heel wat lokale huishoudens baat hebben bij het continue succes van deze ondernemingen. "We proberen op deze manier het brood van onze mensen zo veel mogelijk te waarborgen".

Het eiland ziet zich geplaatst voor veranderende economische omstandigheden. Dat vraagt om een andere aanpak. Curaçao en Bonaire moeten voor zichzelf de juiste voorwaarden scheppen met de nadruk op mensen, innovatie, werkbare processen, klantgerichtheid en strategische allianties. Aangevoerd door Verbist en Bonafacio heeft dit bedrijvencluster al de daad bij het woord gevoegd.

Wendell Bonafacio en Kurt Verbist
Wendell Bonafacio en Kurt Verbist