download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Jaarcijfers 2016 - Janssen de Jong Groep blijft op koers

04.05.17

Kerncijfers

  • Omzet: € 326 miljoen (2015: € 300 miljoen)
  • Operationeel resultaat (EBIT): € 12 miljoen (2015: € 10 miljoen)
  • Resultaat na belasting: € 8 miljoen (2015: € 6 miljoen)
  • Solvabiliteit per 31 december 2016: 31% (2015: 33%)

Projectontwikkeling en Bouw

De projectontwikkeling- en bouwbedrijven kunnen terugzien op een jaar dat een wisselend beeld geeft. Profiterend van de aantrekkende markt zag Janssen de Jong Projectontwikkeling de marges verbeteren en werden de woningen sneller verkocht.

Bij Janssen de Jong Bouw Zuid waren sommige projecten positief en andere projecten hadden juist last van spanningen op de inkoopmarkt. De orderportefeuille was eind 2016 goed gevuld. Janssen de Jong Bouw Hengelo had een zeer moeizaam jaar.

Het resultaat van Koninklijke Woudenberg was licht negatief als gevolg van enkele projecten. In 2016 zijn mooie nieuwe projecten verworven die voor een goede basis zullen zorgen in 2017. De gunstige marktontwikkelingen sterken de bedrijven van het cluster Projectontwikkeling en Bouw in hun optimisme voor 2017.

Bedrijfshuisvesting

Het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep bestaat uit Hercuton, Remco Ruimtebouw, ServicebouwPlus, Hafkon International en Ocmer (Polen). De vijf bedrijven profileren zich als zelfstandige merken in hun eigen binnenlandse en internationale markten, ieder met zijn eigen specifieke kennis op basis van jarenlange ervaring. Afhankelijk van de vraag van de klant kijkt het cluster welk beton-, staal- of hybride-concept en/of welke totaaloplossing voor onderhoud, renovatie en verbouwingen het beste aansluit bij diens wensen en behoeften. Met deze flexibele aanpak kan het Cluster Bedrijfshuisvesting de opdrachtgever altijd de optimale huisvestingsoplossing aanbieden.

Een belangrijk speerpunt voor 2017 is de verdere professionalisering en kennisontwikkeling van het gehele cluster. De in 2016 opgestelde proceskaart wordt in 2017 uitgerold, waardoor de bedrijven de kwaliteit van hun projecten nog beter kunnen borgen.

Caribbean

De bedrijven van Janssen de Jong Caribbean toonden in 2016 een divers beeld. Net als in 2015 zijn het lokale overheidsbeleid en de toenemende concurrentie van belangrijke invloed op het bedrijfsresultaat geweest.

Onze bedrijven hebben opdrachten op de particuliere markt uitgevoerd, waaronder opdrachten voor diverse luchthavens in het Caribisch gebied, de realisatie van een ziekenhuis op Aruba en de realisatie van een hal voor een bouwmaterialenhandel op Curaçao.  Vanaf 2016 is Janssen de Jong op Curaçao actief met een bouwbedrijf, namelijk Albo Caribbean, welke de nieuwbouw van Hato Airport uitvoert.

Op Anguilla werd gestart met een wegenbouwbedrijf en met de productie van beton. Het eerste werk heeft Anguilla inmiddels opgeleverd.

Door de eigen organisaties aan te passen aan de uitdagende marktomstandigheden en door diverse samenwerkingsverbanden aan te gaan, werd een overwegend positief resultaat gerealiseerd. Afgelopen jaar zijn er mooie projecten verworven die een goede basis vormen voor 2017.

 

Doelen en ambities

In 2016 zijn de in het strategisch plan 2015 – 2017 aangegeven doelen en ambities behaald. Janssen de Jong Groep gaat verder op de ingeslagen weg. De belangrijkste ambities voor de komende jaren blijven groei, samenwerking en een gezonde, topfitte organisatie. Daar komt het aanpassen van de bedrijfsprocessen aan de te verwachten wetgeving op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw bij, dit als aanvulling op het zich continue verder ontwikkelende contract- en risicomanagement en de sterke focus op klantgericht werken.

Hans Smits, CEO: “Door een verder herstel van de winstgevendheid heeft Janssen de Jong Groep ook in 2016 de opgaande lijn kunnen vasthouden. Onder licht aantrekkende, maar nog steeds uitdagende marktomstandigheden is in 2016 een positief netto resultaat van € 8.000.000 (in 2015 € 6.000.000,-) geboekt. Na de stroomlijning van de organisatie in drie clusters in 2014 is voortgegaan met de verdere integratie van de binnen de individuele ondernemingen aanwezige expertise en diensten. De optimalisatie van het risico- en procesmanagement is doorgezet, de kwalitatieve verbetering van personeel ging onverminderd door, het cash genererend vermogen is verder verbeterd en de solvabiliteit is uitgekomen op 31 %.

Janssen de Jong Groep blijft daarmee op koers liggen wat betreft het strategisch plan 2015 – 2017.

Janssen de Jong Groep is financieel gezond en de organisatie is klaar voor de komende uitdagingen en kansen. Voor 2017 zijn de vooruitzichten zonder meer positief. We verwachten dat in 2017 de omzet circa € 360 miljoen zal bedragen en dat het resultaat beter wordt dan het niveau van 2016. Janssen de Jong Groep blijft gaan voor ‘Groei, Gezond en Gezamenlijk’”.

Janssen de Jong Groep

De groep van bouwspecialisten
Janssen de Jong Groep creëert vernieuwende oplossingen voor een groeiende vraag naar flexibele, betaalbare en duurzame woningen, bedrijfshuisvesting, maatschappelijk vastgoed, infrastructuur, scholen, ziekenhuizen, zee- en luchthavens, enz. De groep ontwikkelt, bouwt, renoveert, restaureert en doet onderhoud voor bedrijven, particulieren en overheden in binnen- en buitenland. De aanpak garandeert hoogwaardige producten en diensten die in korte tijd en zonder zorgen voor de opdrachtgever worden geleverd. Janssen de Jong Groep behoort tot de landelijke top van bouwbedrijven.