download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Janskerkhof 13-13a in de steigers

27.08.15

Koninklijke Woudenberg is deze maand gestart met het groot onderhoud aan het Rijksmonument voormalig gerechtsgebouw aan het Janskerkhof 13-13A te Utrecht. Dit in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf met als directievoerder architectenbureau Fritz uit Bussum.

De restauratie- en onderhoudswerkzaamheden vinden plaats aan het dak, de gevels en kozijnen. Ook de gevels op grachtniveau worden aangepakt. De prognose is dat op 1 januari de werkzaamheden afgerond zullen zijn.

Koninklijke Woudenberg heeft alles op alles gezet om de werkzaamheden voor dit project zodanig te organiseren dat de Universiteit Utrecht zo min mogelijk overlast ondervindt van de opknapbeurt. Daarvoor is de strategie van partnerschap ingezet. De beste partijen voor deze opgave zijn gevraagd om als partner mee te werken aan dit project. De planning is in nauwe samenwerking met deze bouwpartners tot stand gekomen en heeft ertoe geleid dat er direct na opdrachtverstrekking, nog tijdens de bouwvak, gestart kon worden. In een LEAN-sessie met alle betrokkenen zijn alle werkzaamheden op elkaar afgestemd en is de totale doorlooptijd flink verkort ten opzichte van normaal.

Het bijkomend voordeel van deze LEAN-sessie in de gunningsperiode is dat iedereen bekend is met het werk en met elkaars werkzaamheden. Tijdens de uitvoering kan er daardoor efficiënter maar vooral ook plezieriger met elkaar worden samengewerkt. Het Rijksmonument aan het Janskerkhof dateert uit 1648, er is relatief veel van het interieur behouden gebleven. De kelders met kruisgewelven zijn 17e-eeuws. Rond 1800 woonde hier Willem Jan Both Hendriksen, de rijkste Utrechter uit zijn tijd. Het gebouw maakt nu onderdeel uit van de Universiteit Utrecht.