download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Janssen de Jong Groep: Private kwaliteitsborging werkt

27.09.16

Een groot project van Hercuton, onderdeel van het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, fungeert momenteel als pilot voor de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het betreft een distributiecentrum van maar liefst 32.000 m2 op bedrijventerrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Het project is inmiddels enkele maanden in uitvoering en de eerste ervaringen zijn bekend.

Koploper

Tijdens Provada 2016 maakte Hans Smits, CEO van Janssen de Jong Groep, in aanwezigheid van minister Stef Blok bekend dat Hercuton dit project als pilot in Gevolgklasse 2 gaat realiseren. Hans Smits: “Hercuton heeft er bewust voor gekozen om koploper te zijn in Nederland. Wij zien het als een kans om de Wkb in onze dagelijkse bedrijfsvoering te integreren en hiermee onze klanten een nog betere kwaliteit te bieden.“

Inzicht

Het belangrijkste doel van deze pilot is het verwerven van inzicht. Inzicht in de resultaten van de nieuwe werkwijze, de gevolgen voor processen, de rolverdeling en de samenwerking tussen kwaliteitsborger, bouwer en gemeente. Maar ook: inzicht in kosten en baten en leerpunten voor de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving.

Eerste bevindingen

Voor de kwaliteitsborging wordt gebruik gemaakt van het instrument TIS (Technical Inspection Service). Seconed is de kwaliteitsborger. Ook wordt gekeken naar de toepasbaarheid van het KOMO-Risicomodel, zowel voor Hercuton als voor Seconed. In augustus en september heeft het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) de monitoring gestart. Hoewel het nog te vroeg in het project is voor harde conclusies, zijn er al wel enkele interessante inzichten te vermelden.

  • Toetsing van de TIS is intensiever dan die van de gemeente.
  • De inspecties van de TIS hebben in enkele gevallen geleid tot correcties in het ontwerp. Daardoor is het risico op niet voldoen aan de wettelijke en klanteisen tijdig onderkend en opgelost.
  • Vooralsnog leidt de inzet van een kwaliteitsborger tot verhoging van de kosten op het project. Naast de kosten van de TIS zelf, maken projectmedewerkers extra uren om Seconed van de gewenste informatie te voorzien. In hoeverre er sprake is van inverdieneffecten en welke besparing aan faalkosten hier tegenover zal staan, kan nog niet worden beoordeeld.
  • De extra ogen van de kwaliteitsborger houden de medewerkers op de bouw scherp en dat werkt disciplinerend.

Effectiever, slimmer en efficiënter bouwproces

“Wij zijn ons bewust van de aanvankelijke extra belasting op onze organisatie. De aankomende wet is echter uitstekend te integreren in onze bedrijfsvoering en zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit en een effectiever, slimmer en efficiënter bouwproces met een hogere klanttevredenheid.” vertelt Ivo van der Mark, Algemeen Directeur van Hercuton. Ook de betrokken medewerkers van Hercuton zijn enthousiast. “De toetsing door TIS is intensiever dan we van de gemeente gewend zijn. Ze communiceren echter transparant en oplossingsgericht én we hebben een gezamenlijk doel: een gebouw opleveren dat voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Natuurlijk is deze werkwijze even wennen, maar het houdt ons scherp én zal uiteindelijk tot een beter resultaat leiden.“ vertellen Projectleider Arno Wouters en Projectvoorbereider Hans van den Hurk.

Wisselwerking

Bob Gieskens, pilotbegeleider namens het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK): “Het succes van private kwaliteitsborging staat of valt met een goede integratie in de eigen bedrijfsprocessen. Hierbij is de wisselwerking met de TIS over onder andere de uitgangspunten voor de risico-analyses van groot belang. Hier wordt gedurende het verdere verloop van de pilot extra aandacht aan besteed.”

Hans Smits: “De resultaten geven Janssen de Jong Groep het vertrouwen dat we op de goede weg zijn en sterkt ons in de overtuiging dat de Wkb de bouwsector kan helpen de klanttevredenheid verder te verbeteren.“