download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Lidmaatschap Stroomversnelling

27.06.17

Janssen de Jong Groep is lid geworden van de Stroomversnelling. De Stroomversnelling geeft uitvoering aan de noodzakelijke maatschappelijke innovatie die nodig is voor de energietransitie. Dat doen zij door te ontwikkelen, verbinden, kennis te delen en de juiste randvoorwaarden te creëren. 

Leden

Leden van Stroomversnelling ontwikkelen innovatieve Nul op de Meter producten en realiseren samen slimme renovatieprojecten. Stroomversnelling ondersteunt dit op vele manieren én activeert nieuwe spelers te participeren in de transitie. Ze werken met name aan standaardisatie, marktconditionering, innovatie en volumevergroting.

Hans Smits vertelt over het nieuwe lidmaatschap: