download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Windward Roads geraakt door Orkaan Irma

07.09.17

Son en Breugel – Windward Roads, een belangrijke dochteronderneming van Janssen de Jong Groep is getroffen door orkaan Irma. Windward Roads is gevestigd op de eilanden Sint Maarten, Saba en Anquilla.

 De directie van Janssen de Jong Groep heeft nauw contact met haar collega’s op de eilanden. Op dit moment zijn er van de 60-tal werknemers een 20-tal veilig gemeld, er wordt op alle mogelijke manieren getracht collega's te bereiken. Zodra de veiligheid van de medewerkers is gewaarborgd zal gekeken worden hoe de thuissituaties van de collega’s zijn en waar nodig zal Janssen de Jong haar medewerkers bijstaan om e.e.a. te herstellen.

Materieel inzetten voor herstel

Net als bij orkaan Louis (1995) en Lenny (1999) zal Janssen de Jong Groep al haar mankrachten en materieel inzetten om de schade op de eilanden te herstellen. Op dit moment wordt dan ook geïnventariseerd wat de schade aan de werkplaatsen en het materieel is bij haar dochteronderneming zodat deze zo snel mogelijk kan worden hersteld en materieel daar waar nodig kan worden ingezet voor opruimwerkzaamheden en herstel van wegen en huizen.