download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Restauratie Paleis Het Loo gegund aan Koninklijke Woudenberg

14.12.17

Op woensdag 13 december heeft dochteronderneming Koninklijke Woudenberg een contract getekend met Paleis Het Loo. Koninklijke Woudenberg zal de restauratie en astbestsanering van het Paleis gaan verzorgen. Het team van Woudenberg is trots op deze gunning en het in haar gestelde vertrouwen! 

Grootscheepse renovatie en uitbreiding

De komende jaren werkt Paleis Het Loo aan een grootscheepse renovatie en uitbreiding. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Tegelijk met deze intensieve renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo plaats. Met een uitbreiding komt er meer ruimte voor wisseltentoonstellingen en publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie beter worden gepresenteerd aan de museumbezoekers. 

 

Paleis Het Loo in 2021

In 2021 is het vernieuwde, verbouwde en verbeterde paleis klaar. De bezoeker wacht een warm welkom in een vorstelijke entree. Het Huis van Oranje en het Juniorpaleis bieden aansprekende presentaties, de paleisvertrekken zijn volledig heringericht en in de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen is de eerste grote expositie te zien. De tuinen, stallen en het paleis vormen opnieuw een prachtig en logisch geheel. Museum Paleis Het Loo is klaar voor de toekomst.

Meer informatie over de renovatie en uitbreiding is te lezen op de website van Paleis Het Loo.

Over Koninklijke Woudenberg

Koninklijke Woudenberg is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Haar missie: het mogelijk maken dat iedereen kan blijven genieten van historische gebouwen – in de ontwerpfase, tijdens de werkzaamheden en in de toekomst.

Als partner voor opdrachtgevers en ontwerpers speelt Koninklijke Woudenberg een toonaangevende rol in restauratie, herbestemming, renovatie en onderhoud van het cultureel erfgoed en zijn belevingswaarde. Ze komen met duurzame oplossingen om de klant in zijn behoeften te voorzien.