download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Janssen de Jong Projectontwikkeling

Son en Breugel

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een zelfstandige en risicodragende projectontwikkelaar die zich richt op het totale ontwikkelingstraject. In de afgelopen decennia is expertise opgebouwd op het gebied van woningbouw, commercieel vastgoed, herontwikkeling van bestaand onroerend goed, stadsvernieuwing en herstructurering, ontwikkeling van bestemmingsplannen en projectmanagement.

Alle ontwikkelde projecten krijgen een eigen identiteit mee, passend bij de unieke fysieke en sociale omgeving van het project. Het realiseren van een blijvend prettig woon-, werk- en leefmilieu met oog voor detail van de woning of het bedrijfsgebouw en haar omgeving staan hierbij voorop. Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwikkelt niet alleen voor het nu, maar kijkt bij alle ontwikkelingen naar de toekomst van de gebruiker, het vastgoed en haar omgeving.

Transparantie

Er wordt binnen de organisatie veel waarde gehecht aan transparante en praktische samenwerking met gemeenten, woningbouwverenigingen en marktpartijen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe projecten en worden dan ook gevraagd voor het opstellen van wijkontwikkelingsplannen. Hierbij worden bewoners en belanghebbenden nauw betrokken. Vanwege het uitgebreide netwerk met financiers en beleggers kunnen projecten zowel in de koopsector als in de (commerciële) huursector gerealiseerd worden.

Binnen Janssen de Jong Projectontwikkeling wordt gestreefd naar een duurzame samenleving, dit wordt gerealiseerd in samenspraak met medewerkers en stakeholders. De ambities op het gebied van duurzaamheid gaan verder dan alleen de aandacht voor het realiseren van energiezuinige gebouwen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid bereik je niet door hoogwaardige technische installaties 'achteraf' aan je ontwerp toe te voegen. Echt duurzaam wordt een project pas als vanaf het eerste concept alle aspecten van duurzaamheid integraal in het ontwerpproces worden meegenomen. Zuinig omgaan met energie, zorg voor het milieu, aandacht voor de gezondheid van de gebruiker, een ontwerp gericht op gebruikerskwaliteit en rekening houden met toekomstwaarde vormen hierin de leidraad bij de ontwikkeling van scholen, multifunctionele accommodaties, gemeentehuizen, zorgvoorzieningen, bedrijfsgebouwen en woningen.

De slagvaardige en flexibele teams van Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Son en Breugel of vanuit één van de regiokantoren in Utrecht, Hengelo en Venlo. Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van projecten worden regelmatig zusterbedrijven ingeschakeld.

Contactgegevens

Science Park Eindhoven 5049
5692 EB Son en Breugel

Postbus 30
5690 AA Son en Breugel


T 088 - 355.94.00
E projectontwikkeling@jajo.com
I http://www.jjpo.nl


Download naar uw adressenboek


Plan uw route