download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Corporate Governance

De Raad van Commissarissen van Janssen de Jong Groep bestaat uit:

Hans Huis in 't Veld (president-commissaris)

Hans Huis in ’t Veld studeerde aan de TU in Delft en aan de Harvard Business School. Hij begon zijn carrière bij Rijkswaterstaat en was onder meer CEO bij DHV en CEO bij TNO. Hans Huis in ’t Veld was eerder commissaris bij Ballast Nedam N.V., voorzitter van het bestuur van Bewuste Bouwers en commissaris bij N.V. Westerscheldetunnel. Thans is hij commissaris bij Uniper Benelux B.V., vice voorzitter van de Advisory Board van Allseas Group en voorzitter van TopTeam Water.
Hans Huis in ’t Veld brengt naast zijn langjarige bestuurlijke ervaring, kennis en ervaring in de bouwsector (zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde) mee op het gebied van projectontwikkeling, ontwerp, uitvoering en innovatieprocessen.

 

Hans Smits

Hans Smits studeerde Civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft en Bedrijfskunde aan de interfaculteit Rotterdam. Hans Smits werkte als President Directeur bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., was voorzitter van de Raad van Bestuur bij Rabobank Nederland, President-Directeur bij Amsterdam Schiphol Airport en Secretaris-Generaal van Verkeer en Waterstaat.

Hans Smits brengt naast zijn langjarige bestuurlijke ervaring in - onder meer - de bouwsector, een brede strategische en organisatorische achtergrond met zich mee.

Jurgen Stegmann

Jurgen Stegmann studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteit van Utrecht en Financieel Management in Tilburg. Hij begon zijn carrière bij MeesPierson en was lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland N.V. Aansluitend was hij Chief Risk Officer in de Raad van Bestuur van NIBC N.V. Jurgen Stegmann was daarna Chief Financial Officer bij Robeco Groep N.V. Hij is thans lid van de Raad van Toezicht van Woonstad Rotterdam en commissaris bij de ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V.
Jurgen Stegmann brengt langjarige bestuurlijke ervaring mee alsmede diepgaande kennis van financiële zaken en markten, vastgoedfinanciering en volkshuisvestelijke zaken.

De Raad van Bestuur van Janssen de Jong Groep bestaat uit:

Ivo van der Mark, CEO

“De kracht van een strategie is niet alleen het plan, maar ook de kennis van alle afgevallen scenario’s... ”

Opleiding:

  • New Board Member aan Nyenrode Business Universiteit
  • Commercieel Ingenieur Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences
  • Bouwtechnische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool Tilburg

Werkervaring:

  • Sinds 2013 werkzaam binnen Janssen de Jong Groep waarvan sinds 2016 Algemeen Directeur van het Cluster Bedrijfshuisvesting.
  • 6,5 jaar Senior Commercieel Manager bij Heembouw

Pieter Pijper, CFO

“Wij streven naar een organisatie die steunt op het fundament van projecten, producten, services en concepten. Op één been kan je immers niet staan. Het is onze financiële doelstelling om met name de winst te doen groeien, niet zozeer de omzet te vergroten.”

Werkervaring

  • 10 jaar CFO en bestuurder van Oranjewoud N.V. (Antea Group en Strukton Groep)
  • 6 jaar CFO en bestuurder van Strukton Rail
  • 10 jaar bedrijfseconomisch adviseur Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares)

Opleiding

  • Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Management Development/ Executive course aan de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen