download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Corporate Governance

De Raad van Commissarissen van Janssen de Jong Groep bestaat uit:

Hans Huis in 't Veld (president-commissaris)

Hans Huis in ’t Veld studeerde aan de TU in Delft en aan de Harvard Business School. Hij begon zijn carrière bij Rijkswaterstaat en was onder meer CEO bij DHV en CEO bij TNO. Hans Huis in ’t Veld was eerder commissaris bij Ballast Nedam N.V., voorzitter van het bestuur van Bewuste Bouwers en commissaris bij N.V. Westerscheldetunnel. Thans is hij commissaris bij Uniper Benelux B.V., vice voorzitter van de Advisory Board van Allseas Group en voorzitter van TopTeam Water.
Hans Huis in ’t Veld brengt naast zijn langjarige bestuurlijke ervaring, kennis en ervaring in de bouwsector (zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde) mee op het gebied van projectontwikkeling, ontwerp, uitvoering en innovatieprocessen.

 

Denise Koopmans

Denise Koopmans studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Harvard Business School en Insead. Denise Koopmans werkte als Chief Legal Officer bij het toenmalige NBM-Amstelland en was daarna in verschillende internationale managementfuncties werkzaam bij Heerema, Altran Group en vervolgens als CEO van LexisNexis in Parijs en Managing Director van de Legal & Regulatory Division van Wolters Kluwer in Nederland. Denise Koopmans is thans onder meer commissaris bij Sanoma, Wenk en lid van de Raad van toezicht van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Denise Koopmans brengt naast algemene kennis van de bouwsector, ervaring met digitale transformatieprocessen met zich mee, een terrein waarop Janssen de Jong zich meer wil gaan richten en daarmee het onderscheid wil maken.

Jurgen Stegmann

Jurgen Stegmann studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteit van Utrecht en Financieel Management in Tilburg. Hij begon zijn carrière bij MeesPierson en was lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland N.V. Aansluitend was hij Chief Risk Officer in de Raad van Bestuur van NIBC N.V. Jurgen Stegmann was daarna Chief Financial Officer bij Robeco Groep N.V. Hij is thans lid van de Raad van Toezicht van Woonstad Rotterdam en commissaris bij de ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V.
Jurgen Stegmann brengt langjarige bestuurlijke ervaring mee alsmede diepgaande kennis van financiële zaken en markten, vastgoedfinanciering en volkshuisvestelijke zaken.

De Raad van Bestuur van Janssen de Jong Groep bestaat uit:

Hans Smits, CEO

"Een solide en betrouwbare organisatie die grote waarde hecht aan hoge kwaliteit, duurzaamheid van haar producten en een grote klantgerichtheid. "

Opleiding
     •  Civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft
     •  Bedrijfskunde aan de interfaculteit Rotterdam

Werkervaring
     •  President Directeur Havenbedrijf Rotterdam N.V.
     •  Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland
     •  President-Directeur Amsterdam Schiphol Airport
     •  Secretaris-Generaal Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Commissariaten

  • Voorzitter Raad van Commissarissen KLM Nederland N.V.
  • Lid Supervisory Board Odfjell SE

 

Pieter Pijper, CFO

“Wij streven naar een organisatie die steunt op het fundament van projecten, producten, services en concepten. Op één been kan je immers niet staan. Het is onze financiële doelstelling om met name de winst te doen groeien, niet zozeer de omzet te vergroten.”

Werkervaring

  • 10 jaar CFO en bestuurder van Oranjewoud N.V. (Antea Group en Strukton Groep)
  • 6 jaar CFO en bestuurder van Strukton Rail
  • 10 jaar bedrijfseconomisch adviseur Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares)

Opleiding

  • Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Management Development/ Executive course aan de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen