download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Integriteit

Aandacht voor integriteit en de inbedding hiervan is een voortdurend proces. Integriteit is geen kwestie van regels alleen, maar ook van procedures en een bedrijfscultuur waarbij medewerkers bereid zijn elkaar aan te spreken en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Mens centraal

Voor Janssen de Jong Groep staat "de mens" centraal. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten en zakenpartners. We treden elkaar met open vizier en vertrouwen tegemoet. Integriteit, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij onze kernwaarden.

Aanspreekbaarheid op elk niveau

Elke medewerker van de Groep is op zijn of haar integriteit aanspreekbaar. Het management gaat daarbij voorop in het uitdragen ervan. Integriteit maken we niet alleen, maar juist met elkaar. Leidinggevenden scheppen hiervoor het juiste klimaat en vormen hiermee het fundament van ons integriteitbeleid.

Brochures

Om nieuwe medewerkers te informeren en bewust te laten worden van integriteit binnen Janssen de Jong Groep ontvangen zij bij indiensttreding de volgende brochures; Ons Integriteitsbeleid, Bedrijfscode en Ons Beleid. Deze documenten zijn te downloaden op deze pagina.