download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Bridge over the Lagoon

Sint Maarten

Link 9, een nieuwe brug over het binnenmeer ‘The Lagoon', is een erg belangrijke schakel voor Sint Maarten. Deze nieuwe brug zorgt voor een betere verkeersafwikkeling vanaf Princess Juliana International Airport richting de Franse kant van Sint Maarten en de grote woonwijk ‘Cole Bay'.

Infrastructurele werkzaamheden

Het project is in 2008 in gang gezet (tender en ontwerp) met als streven dat het eind 2013 gereed moest zijn. Janssen Stevin Caribbean (VSC) is als hoofdaannemer het project uit gaan uitvoeren conform het Yellow Fidic contract alszijnde een Design & Construct project. In een Join-Venture-Agreement (combinatie) is Windward Roads de partner van VSC. Windward Roads is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw en onderhoud van de infrastructurele werkzaamheden op het vaste land. Dit betreft de toegangswegen van de bestaande wegen naar de nieuwe brug, twee rotondes, oeverbescherming (ontwerp VSC) en de asfalt deklaag op het brugdek. De brug is nu inmiddels volledig in gebruik, na de oplevering aan een tevreden opdrachtgever.

+Delen