download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Werken bij Janssen de Jong Groep

Is bijzonder, want hoewel je bij één van onze bedrijven werkt, ben je toch ook onderdeel van een groot concern.

Een concern dat zich bezig houdt met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van de gebouwde omgeving. Synergie is een belangrijk sleutelwoord voor Janssen de Jong Groep, samen realiseren de dochterbedrijven mooie projecten.

Werken bij

De medewerker centraal

Een van de strategische pijlers van Janssen de Jong Groep is "de medewerker centraal", oftewel denken vanuit de mens. Janssen de Jong Groep beseft maar al te goed dat de menselijke factor een sleutelgegeven vormt in het bouwproces.

Het staat de medewerker vrij zijn/haar werk in te richten zoals hij/zij dat goeddunkt zolang het vooraf vastgestelde resultaat, binnen het stelsel van normen en waarden van de onderneming, op de afgesproken tijd maar bereikt wordt.

Initiatief, pro-activiteit en verantwoordelijkheid zijn kernthema's. De medewerker heeft dan ook geen functieomschrijving (waarin exact staat omschreven wat hij/zij voor taken moet uitvoeren en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarbij horen) maar een functieprofiel (waarin staat omschreven over welke capaciteiten en competenties hij/zij zou moeten kunnen beschikken).  

Interne Ontwikkelings Programma's

Janssen de Jong Groep biedt haar medewerkers een geïntegreerd scala aan kaderopleidingen. De nadruk bij deze opleidingen ligt op het verder ontwikkelen van de mensgerichte competenties in de functieprofielen. Op verschillende niveaus worden deze kaderopleidingen aangeboden namelijk MOP (Management Ontwikkelings Programma) en KOP (Kader Ontwikkelings Programma).

Meer weten?

Kom meer te weten over de medewerkers van Janssen de Jong Groep en haar dochterondernemingen door het lezen van Bouwsignaal, het informatiemagazine voor onze medewerkers. Klik op de cover hiernaast voor meer informatie.