Rijksmuseum

1
Sinds 2017 verzorgt Koninklijke Woudenberg het dagelijkse inspectieonderhoud van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het onderhoudsteam zorgt ervoor dat alles in de gebouwen goed blijft functioneren en eventuele storingen en calamiteiten snel worden opgelost. Dit tot voldoening van Ewout Heuker, hoofd Gebouwenbeheer & Techniek. “Het contract van vier jaar is met twee jaar verlengd. Daaruit blijkt wel dat we tevreden zijn met hoe het loopt.” Vooral de korte directe lijnen in de samenwerking bevallen Heuker zeer. De coördinator en timmerman van Koninklijke Woudenberg, die dagelijks in de museumgebouwen werken, zijn altijd direct aanspreekbaar. “De timmerman inspecteert en onderhoudt alle gebouwen systematisch en onderneemt bij eventuele problemen direct actie. Waar nodig pakt de coördinator ook klussen op. En omdat hij hier vaak op kantoor is, kunnen we zaken snel doorspreken. Dat werkt heel prettig en efficiënt.” Over de impact van de werkzaamheden zijn goede afspraken gemaakt. Bezoekers merken er zo min mogelijk van. Complimenten ook voor de proactieve houding van de Koninklijke Woudenberg-mensen. Heuker: “Eventuele problemen worden direct gemeld en snel verholpen. Je hebt echt het gevoel dat je een partner hebt, en geen partij op afstand. In de leveranciersbeoordeling die we elk kwartaal opmaken, zie je ook duidelijk een stijgende lijn. In de afgelopen vier jaar hebben we alles heel fijn kunnen afstemmen. Daar plukken we nu de vruchten van. Omvangrijke storingen en calamiteiten komen nauwelijks meer voor. Alles verloopt heel soepel.”

Ewout Heukerhoofd Gebouwenbeheer & Techniek