JAJO Historie contentpagina 620x375 px3

Nederland, Caribbean en Polen

Vanaf de jaren ’50 vinden de eerste fusies en overnames van bouwgerelateerde bedrijven plaats. Het aantal ondernemingen wordt steeds groter waarna in 1964 de op dat moment gelieerde ondernemingen van Verenigde Bedrijven Janssen & De Jong B.V. worden ondergebracht in een holding, het latere Janssen de Jong Groep. Sinds eind jaren ’90 zijn we naast in Nederland en in de Caribbean ook actief in Polen.

JAJO Closing the circle together contentpagina 620x375 px

Noodzakelijke verandering

Closing the circle, together doelt enerzijds op de dochterondernemingen van JAJO. Deze zijn actief in alle fasen van de vastgoedcyclus. Zij ontwikkelen, bouwen, onderhouden, herstellen en oogsten. Samen vormen zij een sterke en unieke combinatie waardoor opdrachtgevers in alle fases van vastgoed ondersteund kunnen worden. Anderzijds onderstreept het dat de noodzakelijke verandering in de vastgoedsector alleen mogelijk is door samen te werken met de hele keten van partners, leveranciers, opdrachtgevers en concurrenten. Wij doen alles om onze negatieve milieu-impact te minimaliseren.