download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit al heel lang verankerd in de bedrijfsvoering van Janssen de Jong Groep. Wij ondersteunen diverse maatschappelijke organisaties. In het Caribische gebied is de onderneming inmiddels ruim zestig jaar actief. Jaarlijks besteedt Janssen de Jong Groep hier substantiële bedragen aan sociale projecten.

Kinderen van

Sociaal maatschappelijke ondersteuning

Om te zorgen dat de gelden op de goede manier worden aangewend, is de Stichting Signal Sosial in het leven geroepen. De stichting besteedt het geld aan de sociale voorzieningen op de Caribische eilanden, zoals hulp aan kinderen, bejaarden, werklozen en lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Omdat beperkte opvoeding en educatie nogal eens hand in hand gaan met criminaliteit, wordt het accent vooral gelegd op naschoolse opvang van kansarme kinderen. Dit gebeurt door enerzijds de kinderen van de straat te houden en anderzijds interesse te kweken voor cultuur, muziek, sport en spel en dergelijke. Janssen de Jong Groep biedt niet alleen financiële steun, maar helpt ook door het sturen van lesmateriaal en schoolmeubels uit Nederland.

Sponsoring

Veel medewerkers van de diverse groepsondernemingen nemen actief deel aan maatschappelijke organisaties en veel groepsondernemingen doen aan (sport)sponsoring. 

Warmte Win Woning

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een harde voorwaarde voor de bedrijfsactiviteiten van alle groepsondernemingen. Bij innovaties wordt maatschappelijk bewust gekeken hoe deze het milieu kunnen ontlasten. Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw Zuid, Janssen de Jong Bouw Hengelo en Hercuton zijn actief in het compleet energieneutraal maken van woningen en bedrijfspanden.

Janssen de Jong Bouw Hengelo ontwikkelde een warmtewinmuur. Deze zet de warmte van de omgeving om in energie die gebruikt wordt om te koelen en te verwarmen. Deze warmtewinmuur wordt inmiddels toegepast in scholen en woningen. Janssen de Jong Bouw Zuid ontwikkelde het renovatieconcept ‘Doos-in-Doos'. Door plaatsing van voorzetwanden, comfortplafonds en zwevende vloeren kunnen woningen snel gerenoveerd worden. Daardoor voldoen ze op het gebied van energieverbruik en geluidsisolatie weer aan de eisen van deze tijd.

Hercuton bouwt kantoren die volledig energieneutraal zijn en mogelijk zelfs energie gaan terugleveren. Door warm water uit de grond te halen in de winter kan een constante prettige binnentemperatuur worden gerealiseerd. In de zomer gaat het andersom: dan wordt de warmte aan het kantoor onttrokken en via warmtekrachtkoppeling teruggebracht in de grond. Tevens past Hercuton voor opdrachtgevers en voor haar eigen kantoor dubbel ruimtegebruik toe door parkeren op het dak mogelijk te maken.