download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube ontwikkelende_bouwer apartment palm-trees
Contact |

Stichting Signaal Sosial

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in de organisatie en bedrijfsprocessen van Janssen de Jong Groep. Sinds 1998 steunt het bedrijf Stichting Signaal Sosial.

Op de Caribische eilanden waar Janssen de Jong Groep actief is, draagt de Stichting Signaal Sosial bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die hulp nodig hebben. De stichting werd in 1998 opgericht en wordt gedragen door alle medewerkers van de groep. Toen is besloten dat het geld voor de kerstpakketten voortaan zou worden ingezet voor sociale en maatschappelijke projecten. Elk jaar doneert het bedrijf daar bovenop een zelfde bedrag aan de stichting, zodat er altijd voldoende financiële middelen zijn.

Krachtig en sociaal

Vooral kinderen, hun ontwikkeling en onderwijs krijgen speciale aandacht. Om kinderen meer kansen te geven en te voorkomen dat ze later ontsporen, motiveert Stichting Signaal Sosial ze van jongs af aan onderwijs te volgen. Hiertoe verstrekt de stichting leermiddelen aan scholen, verzorgt ze naschoolse opvang en verbetert ze de accommodatie van gebouwen.En omdat leren beter gaat met een gevulde maag, zorgt ze ook voor goede voeding.

Vrijwilligers

Bij de stichting werken uitsluitend vrijwilligers, die zich met veel toewijding inzetten. Het bestuur bestaat uit voorzitter Eric Krul, waarnemend voorzitter en penningmeester Wendell Bonafacio en secretaris en vrijwilligster Henny Odendaal. Dettie Ajubi en Natalie van Tol zijn als vrijwilliger verbonden aan de stichting.