Geplaatst op 28 december 2021

Ivo van der Mark, CEO

Urban Mining

Urban mining, het oogsten van bouwmaterialen voor hergebruik, staat centraal binnen de strategie van JAJO. De Groep, die behoort tot de top 15 van de Nederlandse bouwwereld, omvat 32 verschillende bouwbedrijven en is actief in alle fasen van de vastgoedcyclus: nieuwbouw, onderhoud, renovatie & restauratie en herontwikkeling. “Om de cirkel rond te maken wil je met sloopproducten opnieuw kunnen bouwen. Zo’n cyclus willen we bereiken met alle bedrijven in de bouwwereld”, vertelt Ivo van der Mark, CEO. “Om dit te realiseren heb je aan de basis een hoge klanttevredenheid en een scherpe focus op langetermijnrelaties nodig. En daar investeren wij graag en veel in.”

Ivo van der Mark, CEO

New Horizon

De visie op circulariteit leidde begin 2021 tot een strategische samenwerking met New Horizon. Dit platform werkt samen met de top van de Nederlandse bouwwereld aan een deltaplan om circulaire producten in omloop te brengen. “We willen op een integrale wijze onze CO2-footprint verkleinen en daarmee onze impact op de wereld. Maar hier is volume voor nodig en daarom moeten we ons eerst verenigen.”